non-lisboa
A posibilidade de lisboa desaparece porque iop non pode recibir máis visitas. Está farta, e agobiada co traballo. Paso prá quenda de setembro. Dedicarei a última semana das vacacións a ordear a vidiña e rematar traballos pendentes.


Leave a Comment