fins
No mesmo día que remato as vacacións extingo esa tortura literaria que é a Montaña máxica. Lisca a tarde co sol fresco de remate de agosto. Entro neste novo tempo que é o mesmo tempo con infección de gorxa, con catarreira e con cambras no bandullo logo da paparota en casa dos koalas. Isto é o que me deixaron tres semanas de enferma quietude. Levo tamén un bo ánimo, porque o descanso lle veu estupendamente ao sistema linfático da felicidade.
Febre, a xusta pra tronzar os minutos mortos e saudar as albas.


Leave a Comment