dicionario
Boto 14 horas a traducir software. É unha das tarefas máis ingratas que hai: páxinas e páxinas de frases e palabras illadas, sen un contexto de referencia e comprensión. Ademais, mata a seguridade de que o 95% das mensaxes de erro só se devolverán en situacións imposíbeis. De súpeto aparéceme esta: O teu dicionario non ten palabras.
Repásoa, reléoa. Vou prá cama.


Leave a Comment