lona
Acudo seguido a varias conferencias: unhas sobre telenovelas sudamericanas, outras sobre cinema ou nova cançó catalá. Incluso unha sobre codificación de SMS en alemán, que ao final non ten lugar. Ergo a man e incorpórome a debates intelectuais dos que levaba moito tempo afastado. Sinto, coma o vello boxeador retirado, o recendo das lonas molladas. Gústame esta sensación.


Leave a Comment