estupendos
En relación á palabra comozo e á interpretación exposta polo meu moi amado plattdorf con respecto ao uso de comozo ou combozo pra referirse a todos os parentes de cosexualidade, sinalarei apenas:
1. A palabra combozo é moito máis fermosa ca comozo, así que estou reconsiderando o seu emprego.
2. Paréceme innegábel o razoamento do señor plattdorf, que pra algo ten estudos, pero considero que confunde riazor con balaídos á hora de determinar o punto de partida.
3. Ben, é verdade que o termo medieval é combooça, e non menos certo que o mb non se perde nunca. Pero a miña hipótese é que ese B nunca estivo aí, e que é un grafema fraco e inestábel pra representar o encontro entre un n velar e un m labial inicial. Porque, veña, dígame, dende unha perspectiva histórica, quen demo puxo ese B aí?
4. Reafirmándome no punto 1, engadindo que combozo me parece un disparate digno de ramonlorenzo, empregareino a partir de agora con total dedicación.


Leave a Comment