e dálle!

I. Este artigo foi publicado na Coz de Galiza, unha vez máis símbolo do amarelismo máis conas.
Que é un afer homosexual? Ao que se ve, un caso de infidelidade e prostitución masculina. Ah, o Caco de Vigo di exactamente o mesmo. Busquen e comparen.

II. Anque o meu moi prezado Subcomediante H non concorde comigo, este tipo é, sinxelamente, deus (or god).


Leave a Comment