200 eurazos por pasar en outubro 30 km/h por riba do límite de velocidade. Págoos rapidamente e quedan reducidos a 140. Obxectivo de febreiro: explorar estratexias para a recuperación económica.


Leave a Comment