castin
Durante a miña efémera participación en cifras&letras coincido nos corredores dos estudos con rebeca, unha mocita de cabral moi aquelada, vestida e maquillada. Vai concursar detrás miña e infórmana das convencións do programa.
A súa sorpresa é abisal. Un día, mentres durmía ao mediodía descansando do seu propio lecer, rebeca recibe unha chamada da nai dende o traballo: curre, vente, que eiquí ao lado andan a facer un castin. Ela vai, cubre unha ficha persoal, unhas preferencias, e o que entende que son uns exercicios psicotécnicos baseados en cifras e en letras. Ao que chega aos estudos de gravación comprende o erro: aquilo é un concurso, ‘aun encima en gallego” e a súa carreira como artista debe quedar adiada unha vez máis. Abandona a escena sen concursar.
Outro participante vigués, traballador de citroën e profesional da liscada nas peaxes da A9, decide empregar correctamente o dicionario co que agasallan os perdedores: vai ir cambialo ao corte inglés, a ver cánto lle dan.


Leave a Comment