universidade
Ningunha indicación de en qué aulas se debe celebrar o curso. Quince minutos de retraso buscando a chave. Quince minutos organizando a mesa de inscricións (!!). E finalmente as necesarias aclaracións: o curso estaba inflado pra que llelo puidesen validar por un crédito, pero xa agora nos dan o horario correcto e chapodado.
Así pasa o que pasa.


Leave a Comment