lingua galega
Unhas frases tiradas da provocadora conferencia de rafael martín, decano do inef ankarés.
• Os partidos políticos creron que normalizando a educación física no ensino xa se amañaba todo.
• Moitos profesores de educación física son propagadores do antideporte.
Cuestiónanselle cousas á educación física (metodoloxía, utilidade, obxectivos…) que ás matemáticas, por exemplo, non se lle cuestionan.


Leave a Comment