implosión
Teño tantas, pero tantas, tantas, frontes abertas que non dou feito e descontrolo o consumo de cafeína. Entre as moitas consecuencias perdo, por exemplo, un importantísimo encontro blogueiro, sumido por unha dinámica laboral que ameaza coa implosión. Pero a trabe aínda resiste, e eu fico tranquilo.


Leave a Comment