Algúns casalandreiros non amañan o seu negocio e inda por riba inmíscense nos dos demais. Os galegos somos parvos, si, aquí e na arxentina, aínda que tamén somos loiros no brasil e non me identifico nin máis nin menos cun que co outro. Reivindico os chistes de galegos e o dereito hiperlexítimo dos españois a decidir sobre o seu español e o dos tailandeses sobre o seu tai. E de paso polemizo unha miga, que teño mandril.


Leave a Comment