orografía

Como estamos tan españolizados que lle damos unha excesiva importancia á ortografía chámame a atención esta “nota informativa”. Supoño que o prezado señor Plattdorf poderá facer interpretacións atrevidas sobre a orixe deste sr. Humberto. ecuador? santacomba? Difícil dicilo.
A nota foi roubada nun portal en cacheiras, por se lles serve de axuda aos pastores de isoglosas.


Leave a Comment