letras, 2
Máis conclusións dos debates sobre as letras cos que nos agasalla o diario cultural.
1. Jaureguizar e Caneiro coinciden nas súas opinións, unha vez máis, e son, unha vez máis, as opostas das miñas.
2. Fernández del Riego se sale mazo.


Leave a Comment