parte médico, 4

Como era previsíbel, a inxesta de clamoxyl durante unha semana enteira deu nunha muiñada de candidiase. Ou sexa, fungos na pirola. Dentro dunhas horas chégame Barataria e teño a boca semipechada da inchazón e a caralla comesta de cogomelos.
Hei de ir mercar unha venda pra non esguinzar o pulso.


Leave a Comment