erro
O problema dos 954,53 euros debeuse, como era previsíbel, a un erro involuntario, neste caso producido durante a transmisión dos datos dende a xestoría a Facenda.
Subsanarase.


Leave a Comment