Ao comezo deste vrao intuía que ía ser tempo de mudanzas. Agora empezo a intuír canto.


Leave a Comment