bancopastor
Tentaba postear un par de cousas e publicar as demais dende o aeroporto de zúric. Hai unha tarifa de wifi bastante barata (4 € a primeira hora) pra ser o aeroporto de zúric. Pero nun dos pasos do pagamento, o meu banco pastor métese polo medio sen que ninguén o chame, asegurándome unha seguridade maior cá da visa (?), o que dá como resultado un erro 404 e no-ways.
No futuro haberá un mundo onde todo sexa wifi. Quizais tamén onde non exista o banco pastor.


Leave a Comment