ausencia
Por que non blogueo estes días? Teño demasiado traballo con toda a recollida e o comezo da nova vida? Ou é que non quero deixarlle nin un centímetro de corda ao trasgo do pensamento?


Leave a Comment