amizade
Como fun na vida anterior o neno do holocausto e desenvolvín un karma de máxima fortuna, tócame marchar pra escocia e esas cousas.
Pero todo o que me levan dito, feito e axudado os amigos nestes días, todo o que me sentín querido en todos os ámbitos e aspectos, debe ser porque conseguín enganalos ben. Por riba do nerviosismo e do medo, por riba do cansazo, náceme un amor pola xente que me arde. Todos os meus segundos son felicidade grazas a eles.


Leave a Comment