fantasía 2
Nunca militei nun partido político.
Estes días andeille dando voltas a afiliarme cos da estrela solitaria, porque por unha vez creo que hai aí xente e ideas renovadoras que me seducen e estimulan. O que non sei é se a militancia nestes será compatíbel coa militancia nos LibDem. Terán eles consellos comarcais? Valorarán a pegada de carteis como mérito fundamental? Heino comprobar.


Leave a Comment