linguas
Comprobación 1: o meu nivel de inglés é moi lamentable. Busco acomodo no terreo neutral consolándome con que o meu francés é mellor có deles, pero é un xesto bastante inútil. Todo isto agrávase co falar dos escoceses, semellante aos diaños borrachos.
Ademais, no corredor da miña oficina estou arrodeado de despachos con lingua oficial francés, e pregúntome adoito se algunha vez poderei facer igualmente de cuscubilleira con falantes de inglés. Pra máis foda, un chinés que me discutía que mandarín e cantonés eran o mesmo idioma con distintos acentos (numa numa iei), e un noruegués longueirolo como un día sen pan, preguntáronme se pretendía traballar co meu inglés. Encaixei como puiden. Quizá entendinlles mal.


Leave a Comment