centro
Tomo pra cear un pouco de año con caril e un viño sudafricano. Onte, nun posto na rúa en glasgow, apaño unha hamburguesa de canguro por un par de libras. Hoxe asisto a unha conferencia de mcguire sobre as eleccións midterm estadounidenses e a política exterior do uk. E o xoves, outra conferencia parecida de clare short.
Isto si que é o centro do mundo. E séntese.


Leave a Comment