felicidade plena
E finalmente, despois da axuda impagábel de MacGyver, Chimpi e Bertorella, despois das 216 libras de BT, despois de conectar o pecé de Barataria e despois de chamar a un simpático Andy en cas aol, si, despois de todo iso, teño adsl en casa. E xa me sinto persoa.
Preparen os seus correos, os seus skypes, os seus blogs. Voltei.


Leave a Comment