moa 2
Tal e como prognosticaron os dentistas, a moa do outro lado estame a dar guerra.
Esta semana levo dor, febre e, finalmente, hoxe, irritación e fortísima dor na gorxa. A infección expándese. Non sei se irei ao médico mañá, pois o veredito xa o sei: máis tarde ou máis cedo fender a enxiva e extirpar a moa do xuízo da dentamia inferior dereita, que tamén nace atravesada.
Como funcionarán aquí os dentistas?


Leave a Comment