compañeiros
Si. Sinto unha fonda e orgullosa alegría.


Leave a Comment