polémica
Cal é a diferenza entre unha muffin e unha madalena?
a) a madalena emprega royal e aceite, e o muffin lévedo e manteiga (via shotokan)
b) a madalena é máis esponxosa có muffin (via plattdorf)
c) a madalena ten forma de cuncha e o muffin… de madalena (via wikipedia)
d) son o mesmo

Prégase confirmación ou rexeite. Tamén se prega a intervención de colineta.


Leave a Comment