eleccións 2
O debate de onte á noite na televisión refórzalle a un a sensación de que a democracia é un invento xenial: os catro líderes de escocia respondían as preguntas do público (directas, precisas, agudas, educadas), e un moderador enérxico e irrespectuoso interrompía o político e dicíalle tan panchamente, “señor stephen, é a terceira vez que lle pido que responda a pregunta da señora do público, e a última. Vostede verá“.


Leave a Comment