Si. O post 1.250. Sáeme a conta ao escolmar un monllo destes posts (e traducilos), pra unha encarga. Non o fixen ben. A ver qué sae, se sae.
Sinto vertixe. Tamén vergoña. Nostalxia 0.


Leave a Comment