Traduzo deste cartel visto o outro día nun edificio público: Hai dous xeitos de saber se é unha base terrorista. Chamar ao 0800-789-321 (liña antiterrorista). O outro é deixar que fagan o impensábel.

Sempre me pareceu que a delación non era unha virtude a potenciar polo estado.


Leave a Comment