Hoxe, cando ía devolver un libro sobre compostaxe á biblioteca municipal, os tellados de vilamarple estaban cubertos de desenfeluxadores. E volveume a punzar o tempo.
É isto a melancolía?


Leave a Comment