Despois de ler as abominábeis aventuras de Breogán Folgueira, empezo a tomar notas pra unha nova tese: O ferrinismo: ecos e seitas na literatura galega.


Leave a Comment