Nun momento de pausa mentres almorzo dáseme por realizar un pouco de hermenéutica e busco o verbo irritar en El País. Non o fago de forma sistemática, e ademais a ferramenta de busca é algo zoupona, pero o azar é o azar, e non deixo de flipar ao saber quen comete ese irritante pecado de irritarse.

  • Cataláns: 7 (tripartito 3, ERC 2, CiU 1, outros cataláns 1)
  • PP 2
  • Relixiosos musulmáns 2
  • Rusos 2
  • Israel 2
  • Rexións mediterráneas 1
  • PNV 1
  • Nacionalistas en xeral 1
  • Outros 1 (un candidato a reitor na universidade… vasca!)

Na análise deixei fóra o terreo dos deportes, onde a xente adoita irritarse con facilidade.


Leave a Comment