Decrétase estado de emerxencia. En todas as frontes.


Leave a Comment