As follas enlamadas, os faisáns, a luz deitada dos días, o frío nas maus, os negróns de facer esgrima, os novos clientes… damn it, a isto creo que se lle chama outono.


One Comment to “again”

  1. Sun Iou Miou | October 8th, 2008 at 6:45 pm

    Creo que concidimos só no faisán, si, no, porque sempre vexo o mesmo. Non creo que dure ata a fin da tempada, o faisán, digo.

Leave a Comment