Arquivo de tags

emigrantes

Despois de dous fracasos laborais encadeados en menos de 24 horas, necesitaba alguén que me puxese as cadeiras no sitio e me fixese tremer as pernas. O individuo tocou que se chamase arnis: un panadeiro, loiro tirando a rubio, e paradoxalmente longo como un día sen pan. Os diálogos foron breves, e o ferrete preciso e correcto: facía o que cumpría, como cumpría. Pero neses diálogos breves noteille un aquel estraño, e pregunteille onde nacera. Respondeume que na aldea do lado, así que lle insistín con que se o seu nome era escocés, que nunca tal escoitara. El pensouno, púxose colorado e emendouse: en realidade nacera en Liepāja, unha vila da costa letoa, e levaba tres anos acó enfornando bolos e tortas de cenoura, algo que xa facía no seu país orixinario dende os dezaseis, quizais con ingredientes distintos. Eu imitei mellor o acento escocés, e cando marchou ía convencido (ou iso creo) de que cesare era de vilamarple de toda a vida.

ryan

Non me refiro ao señor ryan que montou a compañía aérea, senón ao soldado, aquel que caeu ao outro lado das liñas inimigas e había que ir rescatar. A estadía en Rastalona permíteme acudir a un acto da comunidade galega na cidade. Naquela sala había unha ducia de soldados ryan, completamente illados. Visitan a ghalleira todos os vraos, incluso en ocasións con máis frecuencia. Mercan libros en galego, xúntanse con outros soldados ryan, falan con eles, comen polbo á feira e permanecen no que aparentemente é o maior dos contactos posíbeis. Pero inexplicabelmente cando van á ghalleira tamén viaxan no tempo ao ano 1965, ao 69, ao 74. E o diálogo con eles é tamén unha conversa con alguén conxelado dende hai trinta ou corenta anos.
E o peor é que os marines ghalleiros non teñen pensado rescatar o soldado ryan. Quedarán xa, pra sempre, perdidos ao outro lado da liña inimiga.