Arquivo de tags

solución, 1

Consultada polas posíbeis saídas ao lume que nos arrodea, Iop e DjSU propoñen esta solución: que o estado despida a todos os profesores de latín e literatura e os poña a cultivar o monte.
En descargo da súa demagoxia debo puntualizar que eles son profesores de literatura.

novas

Chegan boas novas de senalcume, de henri, de iop: cada unha polas súas razóns.
O universo mellora lenemente.

Iop

Mentres me achego a big-maceda, na radio emiten a actuación de Chico César nun centro histórico ateigado. Iop porén actúa no extrarradio, nun hipódromo desusado, entre macaco, dhira e un grupo local espantoso que se chama los niños de los ojos rojos. Macaco gústame, anque o espectáculo é trapalleiro e falto de ritmo, pra aguantar ata dhira non teño forzas anque me molen mazo, e os rapaces locais fan unha especie de rock neurasténico celta, ben definido por un adolescente ao noso lado: quillo, que vengan los niños, que quiero botar.
Mentres cambian os escenarios, soa a música que pica DjSU e proxéctanse as imaxes de Iop. Queda extraordinariamente xenial ver de súpeto xurdir sobre aquela poeira algunhas mensaxes de NM ou de aduaneiros (debidamente asinadas), anque só lle prestemos atención os parentes.
Iop é a outra metade da miña vida. E ás veces non a coñezo.

enterro

Parroquia de Oleiros, concello de Carballedo (sur de Chantada). Enterramos o avó de Iop, anque realmente quen o enterra é unha butcher de vinte anos, que levanta os pesos de mármore como plumas. Quizais sexa a única chavala de menos de corenta en 20 kms ao redor, e para buscar a seguinte lesbiana haberá sen dúbida que cambiar de provincia. Os convidados ao enterro chegan tarde. Vimos da matanza, din. Traen o unto nos dedos.

Volvemos cruzando as catro provincias, nunha tarde de choiva e brétema. A partir de hoxe os días comezan a medrar. Estou desexando velo.