Arquivo de tags

serie de preguntas apropósito das letras

Que pretenden os que queren que o Día das Letras se lle dedique a un autor vivo? Está acaso máis próximo á sociedade euloxio ruibal ca Roberto Vidal Bolaño? É acaso unha obra máis interesante a de caneiro cá de María Mariño? Fixo máis polo idioma xavier villaverde ca Chano Piñeiro?
Pero é que… de que tanto laian estes que reclaman que o Día das Letras sexa laboral? Pretenden igualalo co día da loita contra o alcéimer? Coñecen algunha cultura próxima ou afastada que lle dedique un día ás súas letras de xeito tan monográfico? Acaso o cervantes é tan importante coma o noso? poden lembrar o último cervantes? e o anterior? Poden nomear unha cultura que publique un 15% máis de libros por cousa dun só día? Poden mencionar algún sistema de remuneración a intelectuais máis espectacular ca todo o circo de conferencias, concertos e artigos que se desprega nestes días?
Non hai acaso mortos abondos e valiosos? Ou queremos agochar o noso descoñecemento dos homes (e mulleres) do exilio ou dos precursores con receitas de contemporaneidade?
Que nos molesta da institucionalización? Viviamos e escribiamos mellor contra franco e contra fraga?