Arquivo de tags

morrer en domingo

Cos xornalistas pendentes do fútbol, é unha dobre desgraza morrer en domingo. Pero anque caia o silencio e ninguén desoterre o teu nome pra un día das Letras, eu lembrarei por sempre, escritor cosmopolita, a cidade que me contaches, como ma contaches, aquela noite.