Arquivo de tags

alzheimer, 3

Rapidamente todas as dúbidas económicas esvaeron. O meu informático de confianza púxose en contacto cunha nova empresa de recuperación de datos e informáronlle de que non había nada que facer: este modelo de disco duro da empresa Seagate está tendo moitos problemas, problemas que levan indefectibelmente á morte e á perda absoluta de todos os datos. Todos quere dicir todo.
Intento que todo este baleiro me pareza lixeireza, pero non me sae.